الهی... گاهی... نگاهی
"ای پیامبر! همانا ما نگاه منتظرت را به آسمان می‌بینیم..." (بقره-144)
سه‌شنبه 17 شهریور‌ماه سال 1388 :: 21:12 ::  نویسنده : امین


- بگذارید نسیم را که بر شما بوزد؛ گه گاه این نسیم رحمت اوست، رحمت دوست (برگردان آزاد از حدیث نبوی(ص))


- تواضع نعمتی است که کسی به آن حسودی نمی کند.( امام حسن عسکری (ع) )


- دل های خود را به آنچه از دست رفته مشغول نسازید. (امام صادق (ع))


- گذشت زمان پرده ها را می درد و اسرار نهان را بر تو آشکار می کند.(امام جواد (ع) )


- هیچ کس نباید از مشقتی که به او رسیده آرزوی مرگ کند.(حضرت رسول (ص))


- ایمان دایره ی روشنی در دل می سازد و هر چه بیشتر می شود، دایره بزرگتر می گردد.(امام علی(ع))


- کوله ات را به اندازه ای پر کن که سبک باری ات را نگیرد. (امام علی (ع))


- کوه ها هم اگر از جا کنده شدند، تو پابرجا باش. (امام علی (ع))


- بهترین سپاس در مقابل یک نعمت، بخشش آن است.( امام علی (ع))


- از نشانه های بزرگی انسان آنست که بر زمان از دست داده بگرید. (امام علی(ع))


- تیزی زبانت را به سوی آنکه به تو حرف زدن آموخته، نشانه نرو. (امام علی (ع))


- از سختی و گرفتاری غمگین نشو! طلا با آتش ناب می شود.(امام علی (ع))


- هیچ رنجی نیست مگر این که رحمتی در آن پنهان شده است.(امام حسن عسکری(ع))


- گسترده از همه چیز دل مومن است. (امام علی (ع))


- قطره ای از گریه هایتان، دریایی از آتش را خاموش می کند.(امام صادق (ع))


- بهترین پارسایی، پنهان نگهداشتن پارسایی است. (امام علی (ع))


- سختی ها بر روح بزرگ سنگینی نمی کند. (امام علی (ع))


- خوش خویی، مثل آفتابی که بر یخ بتابد، گناه را آب می کند.(امام صادق (ع))


- در راه هر کدام از شما نشانه هایی گذاشته اند، پس با نشانه ها راه را پیدا کنید. (امام علی (ع))


- تخته سنگ براق لغزنده ای که پای دانایان روی آن قرار نمی گیرد، طمع است. (امام علی (ع))


- دل انسان پری است که در بیابان به شاخه درختی آویزان باشد.وزش باد آن را تکان می دهد و زیرو رو می کند.(حضرت رسول (ص))


- دلی که دانایی در آن نیست، ویرانه است.(حضرت رسول (ص))


- خدا ایمان را آفرید. ایمان گفت : مرا نیرومند کن. خدا ایمان را توانا کرد! با خوشرویی و بخشندگی. (پیامبر اعظم (ص))


- مردی بوته خواری را از سر راه برداشت تا پای رهگذری زخمی نشود. به همین خاطر او را به بهشت بردند.(امام صادق (ع))


- روح تکیه گاه دین است و دانایی تکیه گاه روح.(امام باقر (ع))


- دین ظرف می خواهد و ظرف دین اخلاق است .(پیامبر اعظم(ص))


- چه دارد آنکه تو را ندارد و چه ندارد آنکه تو را دارد.(امام حسین (ع)، دعای عرفه)


راستی از کدوم بیشتر لذت بردید؟


***


امشب رحمت دوست جاریست مانند رود نه مانند باران؛ اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست...